eesti moobli lood kaas

Eesti mööbli lood

Eesti Mööblitootjate Liit tähistas 6.12.2016 oma 25ndat tegevusaastat, selle puhul andis liit välja raamatu "Eesti mööbli lood."

Raamatusse on kokku koondatud liidu lühikroonika, sektori uusim statistika, liikmete edulood, kirjutised Eesti mööblitootmise ajaloost ja disainist nii teadlaste, spetsialistide, õppejõudude vaatenurgast kui säravate tegijate isiklike meenutuste ja kogemustes kujunenud seisukohtade kaudu.