Sisuturundus

Sisuturundus on reklaam, mis sarnaneb ajakirjandusartiklile. Sisuturundus keskendub sisu loomisele, avaldamisele ja sihtrühmale edastamisele. Ettevõtted kasutavad sisuturundust samadel eesmärkidel kui reklaami, motiiviga:

* Suurendada ja/või mitmekesistada kasutajaskonda

* Luua või suurendada online-müüki

* Parendada oma ettevõtte nähtavust

Aitan sisuturundustekstide koostamisel, ent ei võta vastutust nende avaldamise eest. Tasu kokkuleppel.